Bratislava, Slovakije; november 2009

Type gebouw

Nieuwbouw appartementen en kantoorgebouw met drie ellipsvormige torens.

Ventilatie concept

Ventilatie toevoerunit ALD R160L. Design ventilatiegeveldoorvoer door middel van LUNOtherm gevelelementen.