C02 Vraagsturing

De verschillende ruimtes in een woning wordt door middel van vraaggestuurd ventileren naar eigen behoefte geventileerd. Dit gebeurt door middel van de gepatenteerde 3-wegklep. De hoeveelheid ventilatie wordt afgestemd op de luchtkwaliteit in een ruimte of zone. Dit gebeurt door middel van een CO2-sensor. De sensor meet in een ruimte de hoeveelheid CO2 en weet daardoor hoeveel ventilatielucht naar de ruimte gestuurd moet worden. Ook kan het eenvoudig uitgebreid worden met een vochtsensor.

  • Uiterst Stil doordat de woon- en slaapkamers niet gelijktijdig geventileerd worden
  • Uitbreiding met vochtsensor mogelijk
  • Energiebesparend
  • Filters gaan langer mee en minder onderhoud
  • Toevoerlucht tussen woon- en slaapzones worden gezoneerd door de gepatenteerde 3-wegklep