Blog: Onderhoud Ventilatie

 

Voor de meeste excellent lucht in huis, dag in en dag uit!

Voor het behoud van een optimaal comfort en de beste werking is het van belang uw ventilatietoestel met warmteterugwinning (WTW) goed te onderhouden. Maar wat houdt dat onderhoud precies in?

 

VENTILATIE METWARMTETERUGWINNING (WTW)

Voor het ventileren in woningen maken we gebruik van ventilatietoestellen met warmteterugwinning (WTW). Ventilatietoestellen met WTW gebruiken de warmte van de lucht die afgevoerd wordt, om de binnenkomende gefilterde ventilatielucht op te warmen. Dit is een energiezuinige manier van ventileren want er gaat geen warmte verloren: goed voor de portemonnee! In de zomer werkt de unit andersom, dan wordt de warme lucht van buiten afgekoeld met de koelere binnenlucht voordat het je woning in gaat. Dit noemen we koudeterugwinning.

Met deze manier van ventileren kan de ventilatielucht comfortabel in de woning worden toegevoerd en heeft de bewoner een gezond binnenklimaat. Wij raden aan uw toestel regelmatig schoon te maken en/of te (laten) onderhouden, waardoor de gezonde lucht in huis en het comfort gegarandeerd blijven.

 

WELK ONDERHOUD MOET U DOEN AAN UW VENTILATIETOESTEL?

Er is onderscheid te maken in het onderhoud door de gebruiker en door de installateur.  Het onderhoud door de gebruiker bestaat uit het schoonmaken en/of het vervangen van de filters in het toestel. Voor overig onderhoud; zoals controle van het toestel en onderhoud aan de verschillende onderdelen in het toestel is een installateur nodig. Hiervoor kan een contract worden afgesloten met een onze service afdeling

 

FILTERS SCHOONMAKEN

Een ventilatietoestel met WTW is voorzien van twee filters. Het ene filter filtert de buitenlucht, het andere is ter bescherming van het toestel. Om een goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garanderen, moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt.  Zodra de filters moeten worden schoongemaakt brandt er een rood lampje op het toestel. Indien aanwezig gaat ook het rode lampje op de 4-standenschakelaar branden. De eerste weken na oplevering van een nieuwe woning is het aan te raden de filters vaker schoon te maken dan periodiek aangegeven. Dit is vanwege het aanwezige bouwstof van groot belang.

FILTERS VERVANGEN

Het toestel dient regelmatig een controlebeurt te krijgen. Aanbevolen wordt de filters minimaal twee keer per jaar te vervangen. Deze kunnen eenvoudig besteld worden via www.filterdepot.be.

De standaard filters (ISO Coarse) halen 95% van het stof uit de lucht. Als optie zijn hoogwaardig fijnstoffilters (F7) beschikbaar, ideaal voor fijnstofbelaste gebieden zoals bij wegen en/of luchthavens. Ook mensen met gevoelige luchtwegen hebben profijt van deze fijnstoffilters. Zijn er geuren in de buitenlucht van bijvoorbeeld de openhaard van de buren die u niet binnen wilt hebben? Hiervoor hebben wij koolstoffilters beschikbaar. Is de luchtvervuiling in de omgeving van nog hogere graad, zoals in drukke steden of dicht bij industrie, of bent u extra gevoelig voor verontreinigingen? Combineer uw ventilatietoestel dan met de accessoire Pure inductDit filter werkt op basis van ionisatie en haalt 99,94% van alle fijnstofdeeltjes uit de lucht. Wilt u meer informatie over het kiezen van het juiste filter?

Lees dan het artikel Voor elke situatie het juiste filter’

 

ONDERHOUD DOOR DE INSTALLATEUR

ONDERHOUD CONDENSAFVOER

Jaarlijks dient de sifon van het toestel gereinigd te worden. Dit kan door de gebruiker uitgevoerd worden, maar dit kan ook overgelaten worden aan de installateur. Het kan zijn dat de stankafsluiter waar het sifon op is aangesloten in de zomerperiode droog komt te staan en er rioollucht vrijkomt. Door de stankafsluiter regelmatig bij te vullen met water kan dit worden voorkomen.

CONTROLE VENTILATIETOESTEL

De installateur inspecteert het toestel van binnen en maakt de ventilatoren, voorverwarmer en warmtewisselaar schoont. Hierdoor blijft het toestel gezonde lucht in de woning brengen. Bijkomend voordeel is dat  hierdoor de weerstand in het toestel laag blijft waardoor het energieverbruik en het geluidsniveau van het toestel laag blijven.

REINIGEN KANALENSYSTEEM

Heel belangrijk is het onderhoud aan het kanalensysteem. Ondanks goed onderhoud aan het toestel kan er door de jaren heen vuil afgezet worden aan de binnenzijde van de kanaalwand. Deze vuilafzetting is in een afzuigkanaal groter dan in een toevoerkanaal, maar ook het toevoerkanaal kan vervuild raken. Het is daarom aan te bevelen de kanalen elke 5 jaar schoon te laten maken, om zo verse schone lucht toe te kunnen blijven voeren.

 

REINIGEN VENTIELEN

Hetzelfde geldt voor de toevoer- en afzuigventielen in de woning. Ook deze vervuilen in de loop van de tijd. Deze ventielen zijn eenvoudig zelf te reiniging door ze in lauw water schoon te maken. De ventielen zijn door de installateur ingeregeld, dus let er wel op dat de instelling van de ventielen niet aangepast wordt en dat de ventielen op dezelfde plek teruggeplaatst worden.

 

HULP NODIG BIJ HET ONDERHOUD VAN UW VENTILATIETOESTEL?

Het is dus voor een goede werking van uw toestel én voor de meest schone lucht in huis belangrijk uw ventilatietoestel goed te onderhouden. Voor het uitvoeren van het onderhoud aan uw ventilatietoestel met WTW kan de installatiehandleiding van het betreffende toestel geraadpleegd worden.

Heeft u hulp nodig bij het controleren van het toestel en/of het schoonmaken van onderdelen? Dan kunt u daarvoor terecht bij onze service afdeling.

 

GERELATEERD PRODUCT

Pure induct

De Pure induct is een modulaire toevoeging op het centrale balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW). De module komt in het kanaal dat verse lucht van de WTW-unit naar de woning brengt. De standaardfilters van de WTW-unit (ISO coarse filters; G4-filters) filteren de eerste vervuiling uit de verse buitenlucht. Een optioneel ISO ePM1 filter (F7-filter) is efficiënter en haalt al meer van de allerkleinste deeltjes zoals fijnstof, schimmels, sporen en pollen eruit. De Pure induct is het meest efficiënt. Hij filtert nagenoeg alle ultrafijnstofdeeltjes, smog, roetdeeltjes, bacteriën en virussen. Hierdoor is de binnenlucht het meest optimaal gezuiverd en dus zo schoon en gezond mogelijk.

Meer informatie kan u hier vinden.