Schone gezonde lucht voor uw woning of Kantoor!

Thermad is met zekere trost eigenaar van een bronzen schone lucht certificaat van Viridiar!

"Thermad Brink heeft aangetoond te voldoen aan de Viridi Air beoordelingscriteria omdat zij een significante bijdrage leveren aan schone binnenlucht in uw woning of kantoor.

In samenwerking met Viridi Air wordt ook een bijdrage geleverd aan schone buitenlucht door 1 groene filter te plaatsen in een Viridi Air buitenfilterproject. In het plantseizoen 2021-2022 zal die geplant worden en ontvangt de certificaathouder de exacte locatiegegevens als annex op dit Schone Lucht-certificaat©.

Door het voldoen aan de beoordelingscriteria en het aandeel in het buitenfilterproject worden zij een Viridi Air Partner (Brons)."